07:55 uur

schoolpoort gaat open

08:20 - 09:10 uur

1ste lesuur

09:10 - 10.00 uur

2de lesuur

10:00 - 10:15 uur Pauze

10:15 - 11:05 uur

3de lesuur

11.05 - 11.55 uur

4de lesuur

11.55 - 13.00 uur Middagpauze (12:45 uur, schoolpoort gaat open)

13:00 - 13:50 uur

5de lesuur

13:50 - 14:40 uur

6de lesuur

14:40 - 14:55 uur Pauze
14:55 - 15.45 uur

7de lesuur

15:45 - 16.35 uur 

Naschoolse activiteit / bijles / huiswerkklas

Opgelet! Tussen 11.55 u en 12.45 u blijven de schoolpoorten gesloten. Als je tijdens de middagpauze bijwerklessen of inhaaltoetsen hebt, dan blijf je ook op school eten.