Wil je je nog inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad?
Dan moet je je eerst aanmelden via het centrale aanmeldsysteem en daarna inschrijven. Alle secundaire scholen in Antwerpen werken daarvoor met ‘Meld je aan’.

STAP 1: Meld je kind aan

De officiële aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 25 maart 2024 (vanaf 9.30 uur) tot en met 19 april 2024 (tot 17 uur). Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode hebt aangemeld, heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen. 

De resultaten van de aanmeldingen worden op 8 mei 2024 bekend gemaakt.​

Ben je vergeten je kind aan te melden? 

Dan kan je je kind inschrijven tussen dinsdag 14 mei 2024 en maandag 10 juni 2024. Om in te schrijven ga je rechtstreeks naar de school zelf. Je kan je kind vanaf dan ook laten toevoegen aan de wachtlijst van scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Ook dit gebeurt op de school zelf.

Via meldjeaansecundair.antwerpen.be kan je een lijst raadplegen van scholen waar nog vrije plaatsen zijn. 

STAP 2: Je krijgt een e-mail

Wanneer de verdeling bekend is, krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op het meld-je-aan platform. Daarin staat of je je kind kan inschrijven, en in welke school. Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je ook een brief. Ontving je geen e-mail deze dag? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

STAP 3: Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt. 
Wanneer? Tussen 14 mei en 10 juni 2024. 

Contacteer hiervoor de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.

Opgelet: als je niet inschrijft tijdens deze periode, vervalt je ticket.

Wat als je enkel een bericht krijgt dat je kind op de wachtlijst staat?

Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Geef daarom zeker een correct telefoonnummer en eventueel e-mailadres op.

Via meldjeaansecundair.antwerpen.be vind je een overzicht in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 14 mei 2024.

Vanaf de eerste zaterdag na de paasvakantie (20 april 2024) kunnen scholen starten met inschrijvingen voor de hogere jaren. Een exacte startdatum varieert per school, contacteer daarom best het secretariaat vooraleer je langskomt. ​Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven: 

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.