Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Economie en Organisatie
Finaliteit:
B-stroom

Over deze opleiding

In deze basisoptie leer je, aan de hand van dagdagelijkse situaties, hoe de economische wereld in elkaar zit. Je maakt kennis met basisbegrippen en basisprincipes van ondernemen en leert die kennis te koppelen aan de maatschappij. Wat is een consument, hoe werkt koopgedrag, hoe verhoudt economie zich tot de wereld? Het zijn allemaal enorm boeiende vragen waarop je een antwoord leert te formuleren.    

De rode draad doorheen deze basisoptie is het verder verkennen van de volgende thema’s consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen en loon. Je ontdekt wat werken voor ondernemingen en organisaties betekent. Begrippen als bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, administratie, logistiek ondernemerschap en ICT worden verklaard binnen de economische context.

In de huidige wereldeconomie is vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod, door gebruik te maken van een activerende didactiek. Net zoals in de basisoptie ‘economie en organisatie’ in de A-stroom, verschuift de focus van de individuele beleving, die in de basisvorming centraal staat, naar een benadering vanuit een ruimere en bredere context. In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’.

Lessentabel

2B Economie & Organisatie Uren
Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwing

2
Wiskunde 3
Nederlands 3
Frans 2
Engels 1
Beeld (Plastische Opvoeding) 1
Techniek 2
PAV 5
Economie & Organisatie 6
Maatschappij & Welzijn 2
STEM-technieken 2
Klasuur 1

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Na het 2e leerjaar B kan je kiezen voor een studierichting binnen dubbele of arbeidsmarktgerichte finaliteit. Met een achtergrond in Economie en Organisatie is het een logische keuze om in je derde jaar een economische of organisatorische piste te volgen, maar dat is helemaal geen must. Je kan nog alle kanten uit op basis van je interesses en talenten.

Vanaf de tweede graad (en dus het 3e jaar) bestaat de structuur van het secundair onderwijs uit:

  • Studierichtingen: dit zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken specifiek aan een bepaalde finaliteit binnen een bepaald domein.
  • Finaliteit: dit geeft aan of de studierichting je voorbereidt op verder studeren (doorstroomgerichte finaliteit), werken (arbeidsmarktgerichte finaliteit) of allebei (dubbele finaliteit).
  • Domeinen: dit zijn de interessegebieden waarbinnen de studierichting zich bevindt. Bijvoorbeeld: Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, enzovoort.

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde. Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.